Wordpress Information of favicon of CNTECH.VN CNTECH.VN

The CNTech | Thiết kế web WordPress, CNTech website chia sẽ kinh nghiệm, thủ thuật tin học, kiến thức đồ họa - thiết kế, phát triển web và những thủ thuật SEO mới nhất.

Wordpress Theme

favicon of CNTECH.VN CNTECH.VN is proudly powered by Wordpress and uses wordpress theme.
Theme Meta Name Theme Meta Information
Name
Type normal
Website http://cntech.vn
Description www.cntech.vn - Website chia sẽ kinh nghiệm, thủ thuật tin học, kiến thức đồ họa - thiết kế, phát triển web và những thủ thuật SEO mới nhất.
Version 1.0
Author Lê Cụi
Author's website http://cntech.vn/

Wordpress plugin

1 wordpress plugin is found in favicon of CNTECH.VN CNTECH.VN

# Plugin Name
More Info.
Google This
1 Ajax Load Posts