Wordpress Information of favicon of KIEM-DINH.COM KIEM-DINH.COM

Kiểm Định An Toàn tại Việt Nam 2015 - kiem-dinh.com, Dịch vụ kiểm định an toàn tại với trang thiết bị hiện đại nhất Việt Nam và đội ngũ kiểm định viên được đào tạo chuyên nghiệp nhất năm 2015

Wordpress Theme

favicon of KIEM-DINH.COM KIEM-DINH.COM seems to use Wordpress but it is very hard to find the theme information from this website.

Wordpress plugin

1 wordpress plugin is found in favicon of KIEM-DINH.COM KIEM-DINH.COM

# Plugin Name
More Info.
Google This
1 W3 Total Cache
Easy Web Performance Optimization (WPO) using caching: browser, page, object, database, minify and content delivery network support.