Wordpress Information of favicon of TAMVUNGUYETLAU.COM TAMVUNGUYETLAU.COM

Trang Chủ - Tâm vũ nguyệt lâu, Viễn Cổ Hành May 26, 2015 17 Viễn Cổ Hành Viễn Cổ HànhTác giả: Thi Lạc Thể loại: Xuyên không tiền sử, sủng, điền viên…. Nhân vật chính: Lam Nguyệt, Trác… Read More Trời Sinh Một Đôi May 22, 2015 21 Trời Sinh Một Đôi Trời Sinh Một ĐôiTác giả: Đông Thanh Liễu Diệp Thể loại: xuyênRead More

Wordpress Theme

favicon of TAMVUNGUYETLAU.COM TAMVUNGUYETLAU.COM is proudly powered by Wordpress and uses wordpress theme.
Theme Meta Name Theme Meta Information
Name
Type normal
Website http://theme-sphere.com
Description Designed by ThemeSphere
Version 1.5.1
License GNU General Public License
License Uri http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
Author ThemeSphere
Author's website http://theme-sphere.com

Wordpress plugin

3 wordpress plugins are found in favicon of TAMVUNGUYETLAU.COM TAMVUNGUYETLAU.COM

# Plugin Name
More Info.
Google This
1 Drcwa
2 Jetpack
Your WordPress, Streamlined.
3 Yoast Wordpress Seo